Zasady organizacyjne

Studia podyplomowe „Szkoła kreatywnego przywództwa” trwają rok (dwa semestry) i obejmują 180 godzin dydaktycznych. Odbywają się w formie 12 zjazdów weekendowych, co trzy tygodnie. Na każdy zjazd składa się 8 godzin dydaktycznych w sobotę (od godziny 10 do 16.30) i 7 godzin w niedzielę (od godziny 10 do 15.35). Zjazd pierwszy będzie miał charakter wprowadzający i integracyjny. W czasie zjazdu 12. w sobotę studenci będą bronić swoją pracę dyplomową, a w niedzielę nastąpi uroczyste zakończenie studiów.

 

Sposób uczenia i oceniania wyników nauczania

Sposoby uczenia w ramach studiów:

  • doświadczenia i eksperymenty kreatywne w ramach zajęć
  • prowadzenie własnego projektu
  • coaching rozwoju

 

Zajęcia będą poświęcone na przygotowanie i obronę pracy dyplomowej. Praca dyplomowa będzie sprawdzianem nabytej wcześniej wiedzy. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych (uzyskania świadectwa) jest uczestnictwo w zajęciach oraz obrona pracy dyplomowej.