Rekrutacja

Studia są kierowane do:

  • liderów projektów, kierowników działów, dyrektorów departamentów, którzy prowadzą lub mają prowadzić projekty, gdzie ważna jest innowacja, lub którzy chcą zmieniać kulturę swojej organizacji
  • oraz posiadają doświadczenie m.in 2 lata, branże dowolne (biznes, instytucje publiczne, edukacja)

Studia zostały skonstruowane tak, aby odpowiadać na zapotrzebowanie zarówno pracowników działów marketingu, jak i samorządów oraz organizacji pozarządowych, którzy chcieliby skuteczniej docierać do swoich odbiorców.

Koszt:

5000 zł płacony jednorazowo lub w czterech ratach, terminy płatności podamy w październiku (koszt studiów zatem to tylko 500 zł miesięcznie!).

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe muszą się zarejestrować na stronie studiów podyplomowych UKSW:

  KLIKNIJ TUTAJ

 

Składają także następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia (wzór znajduje się na stronie rejestracji – link powyżej)
  • życiorys (w formie, jaką kandydat uzna za stosowną)
  • 3 zdjęcia
  • odpis dyplomu (Sekretariat przechowuje kopie, lecz przy składaniu należy okazać oryginały)
  • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (będzie podpisywane w ramach umowy, już po zakwalifikowaniu kandydata)
  • adres do korespondencji

 

MIEJSCE SKŁADANIE DOKUMENTÓW:

Sekretariat Dyrektora Instytutu Psychologii

ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 14, pokój 1401, 01-938 Warszawa
poniedziałek-piątek: 08:00 – 14:00

 

Terminy: UWAGA – PRZEDŁUŻONA REKRUTACJA!

Rekrutacja trwa od 1 czerwca do 30 września 2017 roku. Ostateczną decyzję o przyjęciu na studia podejmiemy na początku października, natomiast wcześniej można uzyskać informację zwrotną o szansach na zakwalifikowanie się. Studia rozpoczniemy w październiku 2017 roku.

Wymagania stawiane kandydatom

Studia podyplomowe są przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów II stopnia).

Limit przyjęć

Planujemy przyjąć maksymalnie 25 osób.