Rekrutacja 2018/2019

Studia są kierowane do:

Studia zostały skonstruowane tak, aby odpowiadać na zapotrzebowanie zarówno pracowników działów marketingu, jak i samorządów oraz organizacji pozarządowych, którzy chcieliby skuteczniej docierać do swoich odbiorców.

  • liderów projektów, kierowników działów, dyrektorów departamentów, którzy prowadzą lub mają prowadzić projekty, gdzie ważna jest innowacja, lub chcą zmieniać kulturę swojej organizacji;
  • doświadczenie m.in 2 lata, branże dowolne (biznes, instytucje publiczne, edukacja)

Koszt:

5000 zł płacony jednorazowo lub w czterech ratach, terminy płatności podamy w październiku (koszt studiów zatem to tylko 500 zł miesięcznie!).

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe muszą się zarejestrować na stronie studiów podyplomowych UKSW.

https://podyplomowe.uksw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=WF-P-SKL&kategoria=

Składają także następujące dokumenty:

a) podanie o przyjęcie na studia;

b) życiorys;

c) 3 zdjęcia;

d) odpis dyplomu;

e) zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia;

f) adres do korespondencji.

Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych. Będzie ona doręczona niezwłocznie kandydatowi w formie pisemnej na adres wskazany do korespondencji.

Terminy:

Rekrutacja trwa od 1 czerwca do 20 września 2017 roku. Ostateczną decyzję o naborze podejmiemy 25 września, natomiast wcześniej można uzyskać informację zwrotną o szansach na zakwalifikowanie się. Studia rozpoczniemy w październiku 2017 roku.

Wymagania stawiane kandydatom

Studia podyplomowe są przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów II stopnia).

Limit przyjęć

Planujemy przyjąć maksymalnie 25 osób.

Leave a Reply