Program

PROGRAM STUDIÓW „KREATYWNE PRZYWÓDZTWO”

 

BLOK I:  JA I MOJA KREATYWNOŚĆ.
 

 

 

ZJAZD 1

KREATYWNY NETWORKING + INSPIRACJE

DZIEŃ 1. KREATYWNY NETWORKING

Oprócz wartości merytorycznej chcemy dać wam przestrzeń do dobrego poznania się mając nadzieję że wasza społeczność ucząca się rozwinie swoją działalność poza studia. Pierwszy dzień to sesja networkingowa

Zakres:

 • interaktywne zapoznanie się z procesem nauki na studiach
 • ćwiczenia networkingowe z wykorzystaniem kreatywnej metody LEGO® SERIOUS PLAY®
 • zdefiniowanie swoich celów i intencji uczenia się
 • określenie zasad pracy w grupach, zasad komunikacji (grupa na Linked In, grupa na FB)

DZIEŃ 2. HISTORIE KREATYWNYCH ZESPOŁÓW:

Zanurzamy się w historie kreatywnego zarządzania zespołami opowiedziane w sposób osobisty przez znakomite osobowości ze świata creative businessess (kreatywnych biznesów). Pozwala nam to popatrzeć na cały proces z szerokiej perspektywy. Na kolejnych spotkaniach będziemy zanurzać się i eksplorować szczegóły.

 

 

ZJAZD 2

 

DOŚWIADCZENIE PRACY KREATYWNEJ: PROCES KREATYWNY I JEGO SPECYFIKA NA PRZYKŁADZIE PRACY W METODZIE SERVICE DESIGN THININKG

 

2 DNI

Design Thinking jako metoda kreatywnego projektowania rozwiązań, pozwalająca zmienić myślenia z organizacjo centrycznego na kliento-centryczne. Jest jedną z kluczowych kompetencji potrzebnych organizacjom (6te miejsce wg raportu HR Trends 2016 Deloitte). Service Design Thinking to odmiana dedykowana projektowaniu usług. Podczas tego zjazdu będziecie mieć okazję poczuć się członkiem zespołu tworzącego innowację.

Zakres:

 • indywidualne doświadczenie procesu kreatywnego i jego wielobarwności poprzez udział w Service Desing Jam’ie
 • poznanie metody projektowania usług Service Design Thinking
 • Urefleksyjnienie swojego nastawienia do myślenia out of the box, przyzwolenia na błąd, chaos, doświadczenia kreatywnych metod – po to aby zrozumieć perspektywę zespołów, które mamy prowadzić
 • dawka wiedzy o specyfice i psychologii procesu kreatywnego.
ZJAZD 3

 

SAMOPOZCNANIE: MOJE MOCNE STRONY JAKO LIDERA KREATYWNYCH ZESPOŁÓW

2 DNI

Dzięki uczestnictwu w warsztatach na bazie kwestionariusza osobowości MBTI uczestnicy poznają Swoje mocne strony jako lidera oraz siłę płynącą z różnorodności w zespole. Oprócz autorefleksji zdobędą wiedzę jak budować efektywne zespoły w oparciu o kluczowe kompetencje.

BLOK II:   JA W RELACJI Z ZESPOŁEM: WZMACNIANIE KREATYWNOŚCI ZESPOŁÓW
ZJAZD 4

 

TRANSFORMACYJNA OBECNOŚĆ LIDERA (TRANSFORMATIONAL PRESENCE)

 

Dwudniowy trening uważności i pracy nad zmianą w podejściu Alana Seala oraz teorii ULAB rozwijanej przez MIT (Massachusetts Institute of Technology)

Zakres:

 • Nowe kompetencje Lidera: słuchanie, uważność i empatia, poznanie umiejętności słuchania i empatii w praktyce
 • Model – Dramat – Sytuacja – Wybór – Możliwości.
  Nowy kontekst dla Przywództwa – przejście od Dramatu do Możliwości. Umiejętność dostrzegania sygnałów tego co nowe w rzeczywistości, która się zmienia.
 • Teoria U: Obserwuj – Bądź Obecny – Kreuj
 • Coaching Clinic: Wyzwania Liderów: Praktyczne zastosowanie modelu U w wyzwaniach i zadaniach przywódczych. Zmierzenie się uczestników z własnymi wyzwaniami 
 • Lider jako twórca przestrzeni dla innych ( „space holder”).
 • Jak tworzyć przestrzeń, w której inni są kreatywni? Obecność i kreatywności vs kontrola.
 

 

ZJAZD 5

 

PROWADZENIE ZESPOŁÓW DO KREATYWNYCH ROZWIĄZAŃ (LEADING FOR CREATIVITY)

 

Współczesne wyzwania i nieustanna zmiana wymagają kreatywnych rozwiązań. Dla liderów to wyzwanie prowadzenia swoich zespołów tak aby te rozwiązania powstawały. Ten zjazd poświęcony jest budowaniu kreatywnych zespołów oraz wspieraniu ich w procesie kreatywnym. Pracujemy wg koncepcji Leading for Creativity IDEO. Uczestnicy poprzez doświadczenie w eksperymentach pracują nad rozwojem własnych mocnych stron w prowadzeniu, tworzeniu warunków do kreatywnej efektywności swoich zespołów.

Zakres:

 • uświadomienie swoich mocnych stron, poznanie podejścia do budowania kreatywnych zespołów opartego na wartościach,
 • kreatywne zespoły – charakterystyka i wyzwania (przykłady podejścia IDEO, Google, Netflix)
 • zarządzanie przez wartości
 • siła inspirujących pytań
 • prowadzenie przez wyzwania
 • kreatywne rytuały (przestrzeń, zasady pracy)
 • kreatywna współpraca
 • moje podejście do:  pozwolenia na błąd, porażki, eksperymentowania, szkicowania, otwartości, współpracy, uczenia się
 

ZJAZD 6

 

FACYLITACJA PROFESJONALNYCH WARSZTATÓW INNOWACJI Z ZESPOŁEM

 

 

Elementem pracy z zespołem są warsztaty kreatywne czy burze mózgów. Istotne jest aby potrafić zaprojektować ich scenariusz i facylitować przebieg tak aby wzmacniać warunki do kreatywnej pracy. Na zajęciach studenci zdobędą konkretne umiejętności projektowania warsztatów kreatywnych oraz ich prowadzenia.

Zakres:

 • podczas weekendu grupa zanurza się w doświadczenie uczestnika warsztatu Innowacji, które staje się podstawą do omówienia podstaw dynamiki pracy grupy na warsztacie, roli facylitora, ustalenie potrzeb grupy
 • omówienie dynamiki pracy grupy i faz warsztatu, w kontekście potrzeb grupy
 • zasady facylitacji zespołów,
 • moje mocne strony jako facylitatora
BLOK II:  JA W RELACJI Z ZESPOŁEM: WZMACNIANIE KREATYWNOŚCI ZESPOŁÓW
 

ZJAZD 7

 

LĘK I ZAUFANIE DWA WYZWANIA LIDERA

NOWE KULTURY PRACY: INNOVATION LABY

 

DZIEŃ 1: LĘK I ZAUFANIE – DWA WYZWANIA LIDERA

Wyzwania lidera: lęk i zaufanie, czyli dwa smoki, z którymi musi zmierzyć się przywódca – jednego okiełznać a drugiego dosiąść i wykorzystać jego siłę. Warsztat dotyczący tematu pracy z lękiem, który pojawia się w codziennych działaniach lidera oraz budowaniem zaufania jako siły zespołu.

 

DZIEŃ 2: NOWE KULTURY PRACY: INNOVATION LABS

Coraz częściej wielkie organizacje dedykują specjalne komórki (zwane Innovation Lab) do budowania innowacji w sposób zwinny. Komórki takie często mają zupełnie inną kulturę, są inaczej zarządzane. Ten dzień poświęcony jest dobrym praktykom i lekcjom tworzenia takich zespołów wewnątrz firmy.

ZJAZD 8

 

INSPIRACJA: NOWE POKOLENIE

DZIEŃ 1 NOWE POKOLENIA – NOWE WYMAGANIA

Na rynek pracy wchodzą nowe pokolenia, digital native, social media native. Milenialsi, Zety to nowe wyzwania do tworzenia zespołów. Przyszłość to także nowe kompetencje i nowe sposoby pracy jak praca zdalna, czy umiejętności współpracy ze sztuczną inteligencją. Ten dzień poświęcony jest na poznanie specyfiki nowego pokolenia, ale także refleksja odnośnie swojej reakcji na zmianę i różnorodność oraz sposoby odnajdywania się w takich sytuacjach.

 

DZIEŃ 2 KULTURA STARTUP – CZEGO MOŻNA NAUCZYĆ SIĘ DLA SWOJEJ ORGANIZACJI

Stratup charakteryzuje się specyficznym bardzo zwinnym i kreatywnym sposobem pracy, luźną i nieformalną strukturą i innymi cechami sprzyjającymi kreatywności. Przyjrzymy się co cechuje ten typ organizacji i jak można czerpać inspiracje do pracy ze swoimi zespołami.

BLOK III. NARZĘDZIA PRACY KREATYWNEJ Z ZESPOŁAMI
ZJAZD 9

 

INSPIRACJA:

AGILE I LEAN START UP

NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA ZWINNYMI PROJEKTAMI: AGILE

Słuchacze poznają specyfikę zwinnego zarządzania w metodyce Agile i zastosowania go do projektów kreatywnych i codziennej pracy zaspołów. Doświadczą narzędzi tej metody i poznają mocne strony

 

LEAN START UP

Metodyka pracy nad innowacją, która pozwala bardzo szybko zderzyć pomysł z rynkiem, i na bazie feedbacku rozwijać dalej pomysł. Opiera się na budowaniu Minimum Viable Product (MVP) i jak najszybszym zderzaniu go z biznesem.

ZJAZD 10

 

INSPIRACJE: FUTURE THINKING, TRENDY I NOWE MODELE BIZNESOWE

 

FUTURE THINKING

 • Warsztaty szukania rozwiązań poprzez zanurzenie w przyszłości. Wykorzystując mega trendy i wizję przyszłości projektujemy teraźniejszość.
 • Podczas warsztatu słuchacze poznają specyfikę pracy w metodzie, jej podstawowe założenia, narzędzia oraz zastosowania.

 

NARZĘDZIA PRACY NAD NOWYMI MODELAMI BIZNESOWYMI

 • Na zajęciach przedstawione będą kluczowe trendy w rozwoju biznesów oraz nowe modele biznesowe, które się pojawiają wraz z nimi. Wprowadzony zostanie Biznes Model Canvas (Osterwlder) jako narzędzie pozwalające budować nowe modele biznesowe poszukując nowej wartości w biznesie.
 • Podane zostaną przykłady nowych modeli wykorzystujących trend sharing economy i inne możliwości biznesowe.
 • Słuchacze wezmę udział w warsztacie pracy w modelu Businness Model Canvas
ZJAZD 11

CUSTOMER EXPERIENCE – CZYLI BUDOWANIE UNIKALNEGO DOŚWIADCZENIA KLIENTA

Customer Experience

Wyzwaniem współczesnych innowacji jest takie projektowanie wartości usługi aby budować unikalne doświadczenie klienta w całym procesie korzystania z niej. To właśnie wspomnienia z doświadczeń, emocje powodują, że klient chce autentycznie wracać i jest nie tylko klientem ale i fanem marki. Budowanie doświadczenia klienta wymaga zmiany całej kultury organizacji, z „skoncentrowanej na produkcie” na „skoncentrowaną na użytkowniku”. Podczas dwudniowego zjazdu słuchacze zapoznają się z podstawowymi zasadami budowania strategii CX (Customer Experience) oraz narzędzi wdrażania ich w organizacji.

Zakres:

 • Koncepcja doświadczenie klienta, rodzaje doświadczeń i emocji
 • Empatyzowanie z klientem – narzędzia nasłuchu klienta (Voice of Customer)
 • Projektowanie doświadczeń z organizacją
 • Koncepcja Signiture Moments Forrestera
 • Metody zmiany postawy na pro-kliencką w organizacji
ZJAZD 12

 

DZIEŃ 1 PSYCHOLOGIA TWÓRCZOŚCI – INSPIRACJE Z BADAŃ NAUKOWYCH
 
DZIEŃ 2 PREZENTACJA WYNIKÓW PRAC DYPLOMOWYCH

Pobierz program w PDF