Kierownik studiów – Norbert Maliszewski

Dzisiejsza rzeczywistość społeczna to nieustanna zmiana, do której trzeba się adaptować. Taka sytuacja wymaga nowych umiejętności zarządzania projektami i prowadzenia zespołów: większej zwinności, kreatywnej adaptacji do zmiany i nieustannego poszukiwania pomysłów na innowacje. Wiele firm stoi obecnie w obliczu konieczność transformacji na nowy typ zarządzania, poszukując narzędzi i metod zmiany struktur, polepszania współpracy w zespołach.
Celem nowych studiów podyplomowych na UKSW jest rozwój umiejętności nowego typu  lidera, prowadzącego do innowacji.  Organizacje stoją dziś przed wyzwaniem zmiany swoich sposobów zarządzania, odejścia od struktur hierarchicznych na rzecz współpracy, zwinności,  tworzenia rozwiązań w zmiennej, nieprzewidywalnej przyszłości. Kreatywność jeszcze nigdy nie była tak ważną kompetencją, rozwijaną nie tylko na szczeblu pracowniczym, ale wkomponowaną w całe kultury organizacji. Nowy typ lidera nie tylko dba o działanie zespołu, ale przede wszystkim o wartość biznesową i rynkową produktów, które wymagają nieustannej innowacji.

Zapraszamy do Szkoły Kreatywnego Przywództwa

Leave a Reply